ความปลอดภัย

คลิกเพื่อเข้าชมรายละเอียดความปลอดภัย

ชุดปฐมพยาบาล (คลิกเพื่อยุบ/ขยาย)

 

 

 

     

รับชมบรรยากาศส่วนต่างๆของเรือดาวมารีนยอร์ช


 

ภายนอกเรือ

คลิกดูภายนอกเรือ

คลิกดูภายนอกเรือ

ภายในเรือ

คลิกดูภายในเรือ

คลิกดูภายในเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวก

คลิกดูสิ่งอำนวยความสะดวก

คลิกดูสิ่งอำนวยความสะดวก

ความปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียดความปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียดความปลอดภัย