บริการเช่าเรือยอร์ช

Image is not available
เช่าเรือยอร์ชเหมาลำ

เวลา

1 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

ราคา

20,000 บาท

30,000 บาท

45,000 บาท

ราคานี้ลูกค้าสามารถจองเวลาใดก็ได้ และ
ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม

Image is not available
ล่องเรือยอร์ชดินเนอร์

ราคา

24,000 บาท

เวลาเดินเรือ

เวลา

1 ชั่วโมง 30 นาที

11.00 - 12.30 น.

13.00 - 14.30 น.

17.00 - 18.30 น.

19.30 - 21.00 น.

ราคานี้รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ราคานี้สงวนไว้เฉพาะเวลาที่กำหนดให้

ล่องเรือยอร์ช จัดเลี้ยง สังสรรค์ ชมแม่น้ำเจ้าพระยา

ราคา

59,000 บาท

เวลาเดินเรือ

เวลา

3 ชั่วโมง

11.00 - 14.00 น.

19.30 - 22.30 น.

18.00 - 21.00 น.

18.00 - 21.00 น.

ราคานี้รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ราคานี้สงวนไว้เฉพาะเวลาที่กำหนดให้

*** เงื่อนไขข้อตกลงก่อนการให้บริการ
ชำระเงินสำหรับการจองเรือก่อน โดยมัดจำ 50% ในส่วนที่เหลือชำระเงินในวันจริง

Slider